TÜRK EDEBİYATI KLASİKLERİ

Felâtun Bey ile Râkım Efendi – Ahmet Mithat Efendi

Tanzimat dönemi alaturka ve alafranga yaşam tarzlarının Felatun Bey ve Rakım Efendi üzerinden işlendiği Ahmet Mithat Efendi'ye ait bir Türk Edebiyatı Klasiği