KİTAP, TÜRK EDEBİYATI KLASİKLERİ

Mai ve Siyah – Halit Ziya Uşaklıgil

Servet-i Fünun Dönemi yazarlarımızdan edebiyatımıza modern romanları ilk kez kazandıran örnekleri veren Halit Ziya Uşaklıgil'den hüzünlü bir roman: Mai ve Siyah

TÜRK EDEBİYATI KLASİKLERİ

Felâtun Bey ile Râkım Efendi – Ahmet Mithat Efendi

Tanzimat dönemi alaturka ve alafranga yaşam tarzlarının Felatun Bey ve Rakım Efendi üzerinden işlendiği Ahmet Mithat Efendi'ye ait bir Türk Edebiyatı Klasiği